Trebate informacije ili pomoć?

Ostavite nam poruku i odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.  Politika privatnosti

  1. Svrha

  Pravila o privatnosti (u daljnjem tekstu: Pravila) donesena su radi upoznavanja korisnika usluga tvrtke Rokmar d.o.o. i druge osobe s pravnim osnovama, o vrstama i svrhama korištenja osobnih podataka i pravima pojedinaca u području zaštite osobnih podataka koje je fizičko društvo pružilo društvu.

  2. Kontrolor osobnih podataka

  Kontrolor osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s ovim Pravilima je ROKMAR, proizvodnja strojeva i preparata za sladoled i slastičarstvo d.o.o., Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 14, 5000 Nova Gorica, matični broj: 1917196000.

  3. Vrste osobnih podataka

  Tvrtka podatke o posjetiteljima web stranice prikuplja samo pomoću kolačića. Kontrolor prikuplja i druge osobne podatke o korisnicima usluga ili pretplatnicima usluga koji su potrebni za pružanje usluga ili usluga. izdati ponudu prema zahtjevu pojedinca:

  osnovne podatke o korisniku (ime i prezime, adresa za dostavu);
  podaci za kontakt i informacije o mogućoj komunikaciji (adresa e-pošte, datum, vrijeme i sadržaj komunikacije putem e-pošte);
  podatke o povijesti kupovine i izdanih računa (datum kupnje, kupljeni proizvodi, cijena kupljenih proizvoda, ukupni iznos kupnje, način plaćanja, adresa isporuke, broj i datum izdavanja računa);
  sve ostale podatke koje pružatelj prikuplja i obrađuje na temelju dopuštenih pravnih razloga.

  osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, naslov za dostavu);
  kontakt podataka u podacima o osobnoj komunikaciji (e-poštanski naslov, datum, ura u sadržaju e-pošte pošte);
  podaci o povijesnim zalihama u izdanim računarima (datum nakupa, kupljeni proizvodi, cijena kupljenih proizvoda, skupni znesek nakupa, način plaćanja, naslov za dostavu, broj u datumu izdavanja računa);
  eventualne druge podatke, koje su ponudile zbirku u obdeluje na osnovu dopuštenih pravnih temelja.

  4. Kategorije pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju

  Pravilo je namijenjeno svim pojedincima koji naručuju ili koriste proizvode tvrtke Rokmar d.o.o., kao i onima koji posjećuju našu web stranicu.

  5. Zašto obrađujemo osobne podatke i na kojim pravnim osnovama

  U tvrtki Rokmar d.o.o. se obvezujemo obraditi vaše osobne podatke samo u okviru zakonskih razloga i odabrane svrhe. Tvrtka ne prenosi ili ne prenosi prikupljene osobne podatke u zemlje izvan EU.

  a) Obrada osobnih podataka u svrhu ispunjavanja ugovora i koraka potrebnih za zaključivanje ugovora:

  Rokmar d.o.o. obrađuje vaše prikupljene osobne podatke (ime, prezime, adresu) kako bi pripremio ponudu, sklopio ugovor, pružio naručene usluge, informirao o svim promjenama, dodatnim detaljima i uputama za korištenje usluga, računu za usluge i u druge potrebe za provedbu ili zaključivanje ugovornog odnosa između tvrtke i pojedinca. Tvrtka nastoji obraditi osobne podatke na minimum i obraditi samo one podatke potrebne za realizaciju ugovornog odnosa i svrhe definirane u pristanku i legitimnim interesima kontrolora.

  Davanje osobnih podataka vaša je pravna ili ugovorna obveza kada su ti osobni podaci potrebni za zaključivanje poslovnog odnosa ili obavljanje pojedinačne usluge. Ako nam ne date potrebne podatke ili ako se ne slažete s njihovom obradom, možemo se povući iz takvog poslovnog odnosa ili ne ulaziti u njih.

  b) Obrada osobnih podataka radi ispunjavanja zakonskih obveza:

  Ako je obrada osobnih podataka potrebna kako bi se ispunila zakonska obveza, osobne podatke pojedinca možemo obraditi i koristiti zbog propisanog vođenja evidencije i ispunjavanja obveza u vezi s prijavljivanjem nuspojava; udovoljavati zahtjevima inspekcijskih tijela i drugim zahtjevima državnih ili drugih tijela.

  c) Obrada osobnih podataka na temelju vašeg pristanka:

  Vaše određene osobne podatke (telefon, e-mail adresa) možemo obraditi samo uz vaš izričiti pristanak. Davanje pristanka je dobrovoljno i ako odlučite da ga ne želite dati, ili pristanak se naknadno ukida ili mijenja, što ni na koji način ne umanjuje vaša prava koja proizlaze iz poslovnog odnosa s našom tvrtkom. Opoziv ili promjena pristanka može se ugovoriti putem e-maila na gdpr@rokmar.si ili pisanim zahtjevom na adresu registriranog ureda operatera.

  6. Tko su korisnici vaših osobnih podataka u tvrtki Rokmar d.o.o.

  Vaše osobne podatke koje dajete našoj tvrtki mogu obrađivati ​​zaposlenici tvrtke, kao i zaposlenici ugovornih partnera i ugovornih obrađivača naše tvrtke koji u skladu s zakonom o radu i ugovorima o obradi osobnih podataka udovoljavaju važećem zakonu o zaštiti podataka , ili se sporazumi o povjerljivosti obvezuju na poštivanje i zaštitu vaših osobnih podataka.

  Vaše osobne podatke mogu obrađivati ​​i ugovorni obrađivači. U slučaju da tvrtka pruži osobne podatke pojedinaca odabranim ugovornim obrađivačima, oni će sklopiti ugovor s kontrolorom za obradu osobnih podataka, koji će se obvezati poštivati ​​povjerljivost vaših osobnih podataka, u skladu s istim standardima zaštitu osobnih podataka. svi standardi obrade osobnih podataka koji su predviđeni važećim zakonodavstvom. Procesori će imati pristup samo podacima koji su potrebni za postizanje određene svrhe i moći će ih koristiti samo u tu svrhu.

  Rokmar d.o.o. na temelju obrazloženog zahtjeva također daje osobne podatke nadležnim državnim tijelima i institucijama, ako je takva obaveza pružanja ili otkrivanja propisana zakonom.

  7. Koliko dugo možemo čuvati vaše osobne podatke

  Osobne podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je nužno da bismo postigli svrhu za koju smo ih prikupljali ili dalje obrađivali. Razdoblje zadržavanja podataka ovisi o osnovi na kojoj su podaci obrađeni i svrsi obrade. Podatke dobivene na temelju vašeg pristanka zadržavamo i koje ste naknadno povukli do opoziva.

  Računovodstveni podaci i povezani kontaktni podaci o pojedincima mogu se čuvati u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza do potpunog plaćanja usluge ili do isteka zastara u odnosu na pojedinačni zahtjev, koji može iznositi od jedne do pet godina. Računi se čuvaju 10 godina nakon kraja godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

  Na kraju razdoblja zadržavanja podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, ako zakonom nije drugačije određeno za svaku vrstu podataka.

  8. Vaša prava i kako ih možete ostvariti

  Rokmar d.o.o. Kao kontrolor vaših osobnih podataka pruža vam mogućnost ostvarivanja sljedećih prava:

  • pravo na pristup vlastitim osobnim podacima: možete pristupiti vašim osobnim podacima prikupljenim u vezi s vama, upoznati se s njihovom obradom i provjeriti zakonitost obrade;
  • pravo na ispravak ili ažuriranje osobnih podataka: možete zatražiti da kontrolor ispravi vaše netočne osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja;
   pravo na brisanje osobnih podataka: možete zatražiti da kontrolor briše osobne podatke koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja, u mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon;
  • pravo na prenosivost podataka: možete zatražiti primanje svojih osobnih podataka danih kontroloru u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku, kao i pravo na prijenos tih podataka drugom kontroloru bez tvrtke Rokmar d.o.o. ovo je prepreka kada se obrada temelji na vašem pristanku ili na ugovoru, a obrada se vrši automatiziranim putem.
  • pravo prigovora: ako kontroler obrađuje podatke na temelju legitimnog interesa ili u svrhu izravnog marketinga, možete uložiti prigovor takvoj obradi u bilo kojem trenutku.

  Možete podnijeti zahtjev u vezi s ostvarivanjem bilo kojeg od gore navedenih prava:

  • na e-mail adresu gdpr@rokmar.si
  • poštom na adresu Rokmar d.o.o., Ulica Vinka Vodopivca 14, 5000 Nova Gorica. Zahtjev pojedinca će obrađivati ​​administrator bez nepotrebnog odgađanja, a odluka će biti donesena u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. U slučaju složenosti, rok za odgovor može se produljiti za najviše tri mjeseca, o čemu pojedinac mora biti posebno obaviješten.

  9. Završne odredbe

  Za pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilima, primjenjivat će se primjenjivo zakonodavstvo.

  Rokmar d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Pravila. Sve promjene Pravila bit će objavljene na internetskim stranicama tvrtke https://rokmar.si.

  10. Valjanost Politike privatnosti

  Pravila su objavljena na web stranici tvrtke Rokmar d.o.o. a stupa na snagu 14.10.2020.

  Rokmar d.o.o.
  Redateljica: Bruna Jejčič

  Call Now Button